* (   ) ȿ  縦 .
1. ҭҴ (    ) ֪êƪު
a. ʿ b.  c. d.
2.  ϪΪ ӹ(    )ҭ ݪު
a. b. c. d.
3.  檷ʫ ڪƪΪ ӹ(    ) êƪ骤ު
a. b. c. d.
4.  ݻ詪 (    ) êƪު
a. b. c. d.
5.  ӣ ⪦ Ҳͷ(    ) ƪު
a. b. c. d.
6.  ܫ 㪹(    ) ݬ Īꪬ ު
a. b. c. d.
7.  ܪ Ԥê 2ͪ(    ) Ӫ تê
a. b. c. d.
8.  ߣ ʰ ʰ(    ) Ǫ
a. b. c. d.
9.   骵(    ) ʫ ت ̸ƪު
a. b. c. d.
10.  ٽ (    ) ˪󪸪 ݪ٪ު
a. b. c. d.


* (    ) ǥ ´ Ϳ ǥ ϼ.
11.  (    )몬 ˽ꪽǪ
a.  Ѫ˪ b.  ê c.  ⪦
12.  骵Ϊ(    )Ϊ誦Ǫ
a.  ֪ b.  ê c.  ު
13.  êê(    )ʪΪǪުԪᩪêƪު
a.  Ъ b.  Ī c.  Ȫ
14.  (    )ު
a.  Ȫ b.   c.  
15.  쪫ߪʪǪ(    )Ǫ
a.  Ȫ b.  Ъ c.  
16.  (    )ު
a.   b.   c.  ê
17.  (    )ʪު
a.  ê b.  ʪʪ c.  ⪦
18.  (    )Ҫ誦Ǫ
a.  ɪ b.  ɪê c.  ɪ
19.  تު(    ) ê骤Ǫ
a.  ɪê b.  ɪ c.  ɪʪ
20.  ߣ(    )ë۰Ǫ裮
a. ƪ b.  ʪʪ c.  ު


* (    ) ´ Ϳ ǥ ϼ.
21.  ֪(    )誦˪ʪު
a.   b.  ު c.  ު
22.   ʪŪʪΪ(    )
a.  綪ު b.  綪ު c.  綪ު
23.  ΪعϪ(    ) ֪ު
a.  ݪ٪ʪ b.  ݪ٪ʪ c.  ݪ٪ʪ
24.  ﷪ʫ(    )
a.  蝹ު b.  覆ު c.  蝹ު
25.  ˭ת (    )
a.  骷Ǫ b.  Ϊ誦Ǫ c.  ߪǪ
26.  ѨĪƪΪ̸(    )
a.  Ǫ b.  誦Ǫ c.  ȪǪ
27.  ٥ (    )
a.  骷Ǫ b.  ߪǪ c.  Ǫ
28.  ʪΪ(    )
a.  ު b.  ު c.  ު
29.  ΪЪϪɪ(    )Ǫ
a.  ⪤ b.  ⪤˪ʪê c.  쪿
30.  ȪܪϪ(    )Ϊƪު
a.  ު b.  ڤ˪ʪު c.  ڤު


* (    )  ˸ .
31.  AΪȪʪ⪦ʪ몤ު
     B(    )êƪު
a.  쪫 b.   c.  
32.  ΫϪȪƪ⪤Ǫ (    )̪ͪǪ
a.   b.   c.  
33.  (    )骵Ϊ̿檷ƪêǪ
a.   b.  Ȫ c.  
34.  ໪⪤ڪ򪷪(    ) 򪷪ު窦
a.  쪫 b.   c.  
35.  ЫܨǪͣ(    )⪤˭˪ʪު裮
a.   b.  Ǫ c.  
 
( )ȿ  ȣ .
ͪު Ϊު Ϫª˪ʪު
Ǫ ު ᯪ߾ު
 
36.  AުǪ˪ê㪤ު
      B5ު(    )
     a. b. c. d. e. f.
37.  AȪϪĪ(    )
      Bѫڪݪ٪ު
      a. b. c. d. e. f.
38.  AĪ˫壭(    )
       BϪ̸ު
      a. b. c. d. e. f.
39.  AΪ᪬ͪ򪫪ƪ۰(    )
      Bު
      a. b. c. d. e. f.
40.  A٥ҭ몳ȪǪު
      B3 (    )
      a. b. c. d. e. f.


(    ) ִ 縦 忡 ° ģ .
41. Ϊʫު(     )ު
a.  b. ê c. d.
42.  પêƪêΪ(٪     )
a. ٪ê b. ٪ c. ٪請 d. ٪
43.  ªΪȪª(     )ު
a. ê b. c. 骻 d.
44.  骵ΪݫˬΪ(     )ު()
a. b. ê c. ʪê d.
45.  ٥3˪(     )()
a. ުު b. ު c. ު d. ̸˪ʪު
46.  ΪȪǪ(Ū    )ު
a. Ūƪ b. Ū c. Ūƪ d. Ūƪ骤
47.  ˪Ъ(    )ު
a. ު窦 b. c. d. ު
48.  Ǫ骽ʪ(窱 )
a. 窱ê b. 窱ʪ c. 窱骻ʪ d. 窱
49.  ̪ߪԳ(    )֪êƪު
a. 誦 b. c. d.
50.  ުબު󪫪(᪰    )۰Ǫ裮
a. ᪤ b. ᪬ʪ c. ᪬ʪê d. ᪮